Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

İş ve istif makineleri sektöründe kiralama, satış ve satış sonrası hizmetler kapsamında faaliyet gösteren Hasel İstif Makinaları olarak;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları doğrultusunda;

 • Kuruluşun amaç ve bağlamları dâhilinde sağlamış olduğumuz hizmet ve ürün kapsamları faaliyetleri, yapısal gereklilikler, işletme büyüklüğü ve ölçeğinin İSG risk – fırsatlarının doğasına ve çevresel etkilerine uygunluğunu sağlamak,
 • Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun olarak iklim değişikliğini etkileyen hususları belirlemek ve hususlar doğrultusunda ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini sağlamak,
 • Kuruluşun paydaşlarının süreçlere katılımını sağlamak ve kalite, çevre ve İSG kapsamında tarafların çıkarlarını korumaya yönelik faaliyetler oluşturmak,
 • Kuruluşun işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesine yönelik sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak,
 • Sektöründe öncü firma olması sebebiyle gelişen teknoloji ve sektörel faaliyetleri takip ederek sektörel gelişmelere en hızlı şekilde adapte olmak,
 • Kalite, çevre ve İSG konulu hedeflerin sağlanması için çerçeve oluşturulmasını sağlamak,
 • Kalite, çevre ve İSG kapsamında bağlı olunan ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve kaynaklara uygun doğrultuda çalışmak,
 • Kuruluşun yapısal veya faaliyetlerinden kaynaklı kirlilik oluşmasını önlemek ve çevrenin en üst düzeyde korunması kapsamında sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve ekosistemin korunmasına yönelik faaliyetler planlanmak,
 • Kuruluş içerisinde çalışma ortamında oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak amacıyla çalışmalar yürütmek,
 • Acil durumlara karşı çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli geliştireceğini, pratik uygulama ve tatbikatlar ile acil durumlara hazır olmak,
 • İSG ve Kalite yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirmesine yönelik faaliyetler planlamak,
 • Kaliteyi tüm süreçlere entegre ederek toplam kalite bakış açısını işletmenin her kademesine ulaşmasını sağlamak,
 • Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri taleplerini karşılamak ve en üst seviyede memnuniyet sağlamak için çalışmak,
 • Tüm çalışmalarımızda hesap verilebilir bir kalite anlayışı yürüterek şeffaf bir sisteme sahip olmak,
 • Çalışanların; kalite, ürün güvenliği, İSG ve Çevre konularında kendilerini temsil etmelerini ve fikirlerinin değerlendirilmelerini sağlamak, kuruluşumuzun genel politikasıdır.

Hayalinizdeki İş Ekipmanlarına kavuşun

Hasel - Bobcat ile yeni bir dünyaya bakış